جشنواره
 
با خواندن اين نكات زيباترين ناخن ها را داشته باشيد

استفاده از دستكش براي هر كاري واجب است. در محل كار يا خانه هنگامي كه بايد از دستان براي جابه جا كردن وسايل كثيف استفاده كنيد دستكش را فراموش نكنيد. دستكش مي تواند تا 60 درصد جلوي خراب شدن ناخن ها را بگيرد.به گزارش گروه خواندني هاي باشگاه خبرنگاران، داشتن ناخن هاي سالم نيازمند رعايت نكات خاص هم مي شود كه بسياري آن را انجام نمي دهند. اگر شما به دنبال دست يافتن به زيباترين ناخن ها هستيد اين مطلب را خوانده و موارد آن را رعايت كنيد.

** رژيم غذايي يكي از مهمترين عوامل براي سلامت ناخن است. افرادي كه از سبزي، حبوبات، گوشت و مرغ استفاده مي كنند ناخن هاي سالم ترين خواهند داشت. خوردن خوراكي هاي فرآوري شده و بدون ويتامين ناخن ها را سست مي كند.

** ناخن ها را به طور هفتگي كوتاه كنيد ولي دقت داشته باشيد كه نبايد ناخن را از انتها به گونه اي كوتاه كرد كه به گوشت پشت آن برسيد. پس از گرفتن ناخن آن را با سوهان هاي نرم تميز كنيد و چند دقيقه اي در آب گرم قرار دهيد تا چربي هاي آن گرفته شود.

** استفاده از دستكش براي هر كاري واجب است. در محل كار يا خانه هنگامي كه بايد از دستان براي جابه جا كردن وسايل كثيف استفاده كنيد دستكش را فراموش نكنيد. دستكش مي تواند تا 60 درصد جلوي خراب شدن ناخن ها را بگيرد.

** صابون هاي خيلي سخت يا تند مي توانند ناخن را خشك و خراب كنند به همين علت بهتر است از صابون هاي ملايم استفاده كنيد. هميشه سعي كنيد دستتان خشك باشد تا باكتري در منافذ اين ناخن جمع نشود.

** از عادت هاي بد خود دوري كنيد. جويدن ناخن يا دير كوتاه كردن آن ميتوانند در زيبايي ناخن تاثير بدي داشته و آن را از بين ببرند. در مورد ناخن هاي پا نيز در نظر داشته باشيد كه نبايد ضربه اي به آن ها وارد شود.

** تا حد امكان از لاك زدن دوري كنيد ناخن ها نيز مانند بدن انسان نياز به تنفس و استراحت دارند. لاك زدن مي تواند راه نفس ان ها را مسدود و ناخن را به مروو خراب مي كند. حداقل بايد سه ماه از سال ناخن در حالت استراحت باشد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ توسط اكرم كمالي
نظرات (0)
شناسايي فنل در آزمايشگاه Phenol
هدف آزمايش
بررسي خواص مربوط به عامل هيدروكسيل (OH) فنلها

تئوري آزمايش
فنل معمولي يا اسيد فنيك (C6H5OH )، مادهاي است كه در آن ، به جاي يك اتم هيدروژن از هيدروكربن سير نشده بنزن ، يك عامل هيدروكسيل يا OH قرار دارد. فنل به صورت بلورهاي جامد و بيرنگ با بوي تند و مخصوص است كه در نتيجه اكسايش در هوا صورتي رنگ ميگردد. نقطه ذوب آن پايين (42درجه سانتيگراد ) و در دماي معمولي در آب ، كم محلول و در اثر گرم شدن ، حلاليت آن افزايش يافته و در 70درجه سانتيگراد به هر نسبت با آب ، قابليت مخلوط شدن دارد.
اين جسم ، خاصيت ضدعفوني كننده دارد و از بهترين حلالهاي آن ، ميتوان اتانول و اتر را نام برد. فنل ، مادهاي سمي وخطرناك است و نبايد دست و صورت با آن تماس پيدا كند، زيرا توليد زخمهاي خطرناك مينمايد. از اين جهت در آزمايشگاه بايد از دستكش و عينك هنگام كار با اين ماده استفاده كرد.
اكنون ميخواهيم فنل را با يكي از واكنشهاي آن شناسايي كنيم.

وسايل ومواد مورد نياز
لوله آزمايش
آب مقطر
محلول كلريد آهن (%20)

شرح آزمايش
در داخل يك لوله آزمايش ، 0.5 گرم فنل را همراه 5ml آب مقطر ، ضمن تكان دادن لوله ، چند قطره از محلول كلريد آهنIIIكه 20% است، اضافه نماييد. رنگ سرخ خوني توليد شده ، دليل بر وجود فنل است.

نتيجه آزمايش
اين خاصيت فنل ، جزو خواص مربوط به عامل هيدروكسيل (OH) فنل است. يعني واكنش بر روي عامل OH آن انجام ميشود. اين واكنش به صورت زير است:


C6H5OH + FeCl3 → {Fe(C6H5O)}Cl2 + HCl


هدف آزمايش
بررسي واكنش اسيد استيك با برخي مواد از جمله بازها

تئوري آزمايش
اسيدهاي كربوكسيلي ، تركيباتي هستند كه داراي عاملCOOH- ميباشند. اسيدهاي كربوكسيلي زنجيري ، از ديرباز شناخته شدهاند و لذا ، نام معمولي دارند. نام آنها ، از ماده يا منبعي كه بدست آمدهاند، گرفته شده است. به عنوان مثال ، CH3COOH ، اسيد استيك ناميده ميشود كه از سركه گرفته ميشود. نام آيوپاك اين ماده ، اسيد اتانوئيك است.
اسيدهاي كربوكسيلي ، مولكولهاي قطبي ميباشند و ميتوانند مثل الكلها و آمينها ، پيوند هيدروژني ايجاد نمايند. گرچه اسيدهاي كربوكسيلي ، در مقايسه با اسيدهاي معدني مثل اسيد سولفوريك و اسيد نيتريك ، بسيار ضعيف ميباشند، ولي در هر صورت ، در مقايسه با الكلها ، آب ، آمونياك و استيلنها از اسيديته قويتري برخوردارند.
ساختمان اسيدهاي كربوكسيليك ، به گونهاي است كه اين مواد ، ميتوانند در واكنشهاي شيميايي مختلفي شركت نمايند. در اين آزمايش ، با تكيه بر اين واكنشها ، ميخواهيم اسيد استيك را در حضور معرفهاي مختلف شناسايي كنيم.

مواد و وسايل مورد نياز
كپسول چيني
كاغذ تورنسل
اسيد استيك غليظ
آب مقطر
محلول رقيق سود (NaOH)
اتانول

شرح آزمايش
در داخل يك كپسول چيني ، 4ml از اسيد استيك غليظ و 4ml آب مقطر را با هم مخلوط نماييد. قطعه اي از كاغذ تورنسل (كاغذ سرخ) را روي محلول اضافه و سپس قطره قطره از محلول سود رقيق اضافه كنيد تا رنگ كاغذ ، آبي گردد. كپسول چيني را با شعله كوتاه حرارت دهيد تا آب اضافي ، تبخير و نمك خشك بدست آيد. روي نمك خشك ، چند قطره اتانول (C2H5OH) خالص همراه چند قطره از اسيد سولفوريك غليظ اضافه نماييد.
در صورت وجود اسيد استيك ، بوي خوشي مانند ميوه به مشام ميرسد كه مربوط به استر توليد شده به نام استات اتيل است.

نتيجه آزمايش
واكنشهايي كه در اين آزمايش انجام شدهاند، به قرار زيرند:


CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
CH3COONa + H2SO4 → NaHSO4 + CH3COOH
CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O


هر كدام از واكنشهاي صورت گرفته ، نشاندهنده يك نوع از واكنشهاي شيميايي است كه اسيد استيك با استفاده از گروه خود يعني COOH- قابليت انجام آن را دارد. واكنش استري شدن يعني واكنش آخر ، كاربرد فراواني در صنعت دارد، از جمله واكنش صابوني شدنادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط اكرم كمالي
نظرات (0)

امروزه آمار عمل كردن چشم ها براي رهايي از عينك به قدري افزايش يافته است كه در يك دقيقه 2 نفر چشم هايشان را زير تيغ عمل جراحي مي برند.

كوچك كردن بيني يكي از بزرگترين دغدغه هايي است كه امروزه اكثريت مردم با آن مواجه هستند اما با روش هايي ساده مي توانيد بيني خود را تا حدود زيادي به فرم دلخواهتان درآوريد.

بررسي ها نشان مي دهند استفاده ي مداوم از عينك باعث فرم گرفتن بيني مي شود و بيني را به حالت غضروفي در مي آورد.هر چه لبه ي كناري عينك پهن تر باشد بيني بيشتر تحت تاثير قرار مي گيرد.
دانشمندان با بررسي 50 هزار داوطلب دريافتند كساني كه بيش از 10 ساعت در روز از عينك به چشم دارند داراي بيني هاي كوچكتري هستند. همچنين تهيه عسل و روغن زيتون و ماساژ آن بر روي بيني كمك مي كند تا چربي هاي ريز پوست بيني از بين برود و بيني تان كمي كوچكتر شود.
عينك آفتابي را در اين روزهاي گرم تابستان فراموش نكنيد و همچنين مي توانيد از عينك آفتابي براي كوچكتر كردن بيني هاي خود استفاده كنيد البته سايز عينك هم در اين مسئله بسيار اهميت دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط اكرم كمالي
نظرات (0)

معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با اشاره به فرا رسيدن فصل زمستان و اوج استفاده از وسايل گرمايشي بايدها و نبايدهايي را درخصوص استفاده از اين وسايل اعلام كرد.
مهندس محمود قديري در گفتوگو با ايسنا، در اين باره گفت: متاسفانه موضوعي كه ديده شده شهروندان كمتر به آن توجه ميكنند، بحث ايمني خانه در برابر حوادثي نظير حريق، گازگرفتگي و نظاير آن است، اما شرايط بايد طوري باشد كه شهروندان هنگام خريد و اجاره منزل حتما به اين موضوعات نيز توجه كنند.

وي ادامه داد: اگر شهروندان قصد خريد يا اجاره خانهاي را دارند بايد حتما دودكشهاي آن را با كمك افراد متخصص بررسي كرده و همچنين در صورت عبور دودكش موتورخانه و واحدهاي ديگر از داخل ديوارهاي واحد مسكونيشان خانه خود را با نصب هشداردهندههاي منوكسيدكربن چك كنند.

معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با بيان اينكه هرگونه وسايل گرمايشي با سوخت فسيلي يعني گاز، نفت، گازوئيل، هيزم و... كار ميكند بايد حداكثر هر سال يك بار مورد بازبيني و سرويس كامل قرار گيرد، اظهار كرد: يكي از مواردي كه به كرات موجب گازگرفتگي و مرگ خاموش شهروندان شده، بروز نقض فني در سيستم دودكشها بوده بنابراين لازم است حتما و حتما مسير عبور دود از دودكشها مورد بازبيني و سرويس قرار گرفته و هيچگاه از يك دودكش براي خروج دو وسيله گازسوز استفاده نشود.

قديري با بيان اينكه ارتفاع كل يك دودكش هرگز نبايد كمتر از سه متر باشد، افزود: افزايش طول افقي دودكش احتمال وقوع مسموميت با گاز منوكسيدكربن و مرگ خاموش را افزايش ميدهد. بنابراين لازم است از نصب دودكش به شكل افقي در خانهها و خوابگاهها و نظاير آن به جد خودداري شود.

استفاده از لولههاي آكاردئوني به عنوان دودكش ممنوع

معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه استفاده از لولههاي انعطافپذير يا همان آكاردئوني به عنوان دودكش امري خطرناك است، افزود: موضوع ديگر بحث استفاده لولههاي فرسوده، زنگزده و آسيبديده براي دودكش است كه اين كار نيز خطر گازگرفتگي و مرگ خاموش را افزايش ميدهد.

وي درباره شرايط استاندارد و مناسب براي قطعههاي لولههاي دودكش اظهار كرد: اين قطعهها بايد كاملا محكم به يكديگر وصل شوند. هرگونه ضعف در اتصال آنها جان شهروندان را تهديد خواهد كرد.

قديري با بيان اينكه شيب لولههاي ترافيك در هيچ نقطهاي نبايد به سمت پايين باشد، خاطرنشان كرد: متاسفانه موضوعي كه بارها در حوادث مختلف گازگرفتگي ديده شده، اين است كه لوله دودكش را به سمت پايين برده و انتهاي آن را درون ظرف آب قرار داده كه اين امر بسيار خطرناك است و شهروندان بايد از انجام آن پرهيز كنند.

معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با بيان اينكه حداقل ارتفاع لوله دودكش از سطح پشت بام بايد يك متر باشد، اظهار كرد: نصب دودكش در فاصله كمتر از سه متري كولر و دستگاههاي تهويه نيز ممنوع است. همچنين نصب دودكشها در پشتبام در فاصله سه متري ديوارهاي جانپناه اطراف بام نيز داراي ممنوعيت است.

وي با بيان اينكه عبور دادن لولههاي دودكش از سقف كاذب حمام و ديگر فضاها ممنوع است، اظهار كرد: از درز انتقطاع ساختمانها هرگز نبايد به عنوان دودكش استفاده شود.

قديري با بيان اينكه همواره احتمال خرابي و نقض فني دودكشها وجود دارد، گفت: در همين راستا به نظر ميرسد استفاده از دستگاههاي هشداردهنده منوكسيدكربن يا همان دتكتور در فضاهاي مسكوني، خوابگاهي و نظاير آن نقش بسزايي در كاهش خطرات ناشي از گازگرفتگي داشته باشد، در همين راستا نيز سازمان آتشنشاني از ابتداي ديماه 5000 قطعه از اين دستگاه را به شكل رايگان و براساس اولويتها با هدف فرهنگسازي در ميان شهروندان توزيع خواهد كرد.

به گفته معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران استفاده از دستگاههاي هشداردهنده منوكسيدكربن در منازلي كه از سوختهاي فسيلي براي گرم كردن فضاي منازل استفاده ميكنند، الزامي است.

استفاده از بخاري بدون دودكش در منازل ممنوع

وي با بيان اينكه استفاده از اجاقگاز، گاز پيكنيك يا دستگاههاي ابداعي دستساز براي گرم كردن فضاهاي بسته ممنوع است، گفت: استفاده از بخاريهاي بدون دودكش نيز در اماكن مسكوني و اقامتي بسيار خطرناك بوده و خطر گازگرفتگي را افزايش ميدهد.

قديري درباره رنگ مناسب و استاندارد براي شعله وسايل گرمايشي نيز اظهار كرد: شعله اين وسايل همواره بايد به رنگ آبي باشد. در صورت زرد بودن رنگ شعله بايد از متخصصان كمك گرفت البته بايد به اين موضوع نيز توجه باشد كه آبي بودن شعله همواره به معناي كاركرد صحيح دودكش نيست و در كنار آن بايد شهروندان با لمس دودكش دماي آن را نيز بررسي كنند و در صورت سرد بودن دودكش،حتما موضوع را جدي بگيرند.

معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران افزود: سردي دودكش نشانه انتشار گاز منوكسيدكربن در فضاي داخل منزل است و در چنين شرايطي قطعا حادثه گازگرفتگي براي شهروندان رخ خواهد داد.

قديري با بيان اينكه استفاده از شومينه به عنوان وسيله گرمايشي در منازل خطرناك است، گفت: به هيچ عنوان نبايد اين وسيله را به هنگام خواب روشن گذاشت.

وي با بيان اينكه در بسياري از حوادث گازگرفتگي علت حادثه نشت گاز از آبگرمكن يا پكيجهاي حرارتي بوده است، گفت: استفاده از اين وسايل در رختكن حمامها ممنوع است. همچنين نصب آبگرمكنهاي ديواري در فضاهاي بسته فاقد دريچه تهويه هوايي كه دائما باز باشد نيز مجاز نيست.

معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با بيان اينكه دودكشهاي واقع در خارج از ساختمان بايد حتما عايقبندي شود، گفت: عدم عايقبندي اين وسايل سبب ميشود تا در زمان سردي هوا، محصولات احتراق سرد شده و به داخل واحد مسكوني برگردند.

پرهيز از روشن كردن همزمان چند وسيله گازسوز در منزل

قديري با تاكيد بر اينكه بايد از استفاده طولاني مدت و چند وسيله گازسوز در منازل خودداري شود، اظهار كرد: در صورتي كه نياز به روشن كردن چند وسيله يا چند بخاري در محيط يك واحد مسكوني وجود دارد، بايد حتما تهويه مناسب يا جريان مناسب هوا در محل نيز تهويه شود.

وي با بيان اينكه هنگام خريد وسايل حرارتي به نشان استاندارد بر روي آن توجه شود، اظهار كرد: نصب كلاهك اچ در انتهاي دودكشها الزامي است.

معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران از شهروندان خواست، هنگام خوابيدن فاصله خود را تا بخاري يا ديگر منابع حرارتي كه سوخت فسيلي كار ميكنند حفظ كرده و هيچگاه تا شعاع 1.5 متري اين وسايل نخوابند.

قديري با بيان اينكه باز بودن دريچه كولر در بعضي شرايط ميتواند عامل تشديد گازگرفتگي باشد، افزود: بهترين راه براي ايجاد تهويه مناسب، استفاده از دريچههاي هميشه باز در ديواره اتاقها و سالنهاست.

علائم گازگرفتگي

معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران سردرد، سرگيجه، سياهي رفتن چشم و حالت تهوع را از علائم اوليه گازگرفتگي دانست و گفت: اگر بعد از خارج از شدن از منزل اين علائم از بين رفت يا اينكه چندين نفر به شكل همزمان دچار اين علائم شدند، به احتمال زياد مرگ خاموش در كمين ساكنان آنجا نشسته، بنابراين لازم است با كمك گرفتن از افراد مختصص نسبت به رفع ايراد اقدام شود.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط اكرم كمالي
نظرات (0)

20 اشتباه بزرگ در سفر
برترين ها: هيچ كدام از ما جهانگرد حرفه اي نيستيم و اكثر تجربياتي كه در زير به آنها اشاره مي كنيم حداقل يك بار براي هر كدام از ما پيش آمده است. ولي مهم آن است كه در سفرهاي بعدي آنها را تكرار نكنيم تا خاطرات دلنشيني برايمان بماند.

اشتباهات شما در سفر كدامند؟

1. چمدان بزرگ يا چند چمدان با خود مي بريد

در خانه كه هستيد براي كار، ورزش و مهماني مي توانيد چند بار در روز لباستان را عوض كنيد. ولي وقتي قرار باشد لباس هاي سفر خود را در يك چمدان جا كنيد، ديگر جايي براي حفظ كلاس و فشن و مد نيست. لازم نيست براي هر موقعيتي لباس بياوريد. بنابر تحقيقات انجام شده، دو سوم مسافرين وقتي از سفر برمي گردند حداقل 6 لباس خود را اصلاً نپوشيده اند. براي هر روز از سفرتان نياز به لباس نو نداريد. حداقل دو دست لباس براي كل سفر كافي است.


2. وقتي چيزي را مي بينيد كه خوشتان مي آيد همان لحظه آن را نمي خريد

شما پيش خودتان فكر مي كنيد كه مي رويد مي گرديد و دوباره به همان مغازه برخواهيد گشت. شايد در اين دوري كه مي زنيد چيزهاي ارزانتري با كيفيت بهتر پيدا كرديد. ولي اينطور نمي شود. وقتي در سفر هستيد و چيزي را مي بينيد كه خيلي چشمتان را مي گيرد حتماً آن را همانجا بخريد، وگرنه بقيه عمرتان هرگز آن را فراموش نمي كنيد. آن را بخريد تا بعداً افسوس نخوريد.3. در سفر به خارج از كشور، براي سيم كارت و تلفن برنامه ريزي نمي كنيد

چيزي كه شما به آن "رومينگ بين المللي" مي گوييد براي اپراتور تلفن شما "سود سهامدار" محسوب مي شود! يك هفته پيامك زدن از يك كشور به كشور ديگر نبايد بيشتر از يك جراحي باز قلب برايتان هزينه بردارد! ولي اين اتفاق براي اكثر مسافرين خارجي مي افتد، زيرا آنها قبل از سفر براي اين قضيه برنامه ريزي نمي كنند.

4. به هتل هاي "نزديك به مركز شهر" اعتماد مي كنيد

اين عبارت "نزديك به مركز شهر" هزار و يك تفسير و تعبير دارد. وقتي هتلي در نزديكي شهر پيدا مي كنيد و در پولتان صرفه جويي مي كنيد، در واقع آن پول را خرج حمل و نقل و كرايه تاكسي و ... مي كنيد و اين مورد يكي از گناهان كبيره مسافرت محسوب مي شود!

5. سوار ماشين هاي "شاتل" فرودگاه مي شويد

شما مي خواهيد پول كرايه تاكسي را در جيبتان بگذاريد و سوار اين ماشين ها مي شويد. ولي در واقع اصلاً معلوم نيست كه شما را اول پياده كند يا آخر و هميشه به ياد داشته باشيد كه چيزي كه در سفر از همه چيز مهمتر است وقت شماست. پس تاكسي بگيريد و به فكر صرفه جويي نباشيد.

6. در شامپوها را در كل مسير محكم نكرده ايد

شامپوهاي كوچك اشانتيون و بطري هاي حالت دهنده مو شايد خيلي به درد بخور باشند، ولي تا وقتيكه درب آنها در مسير باز نشود و كل كيف يا چمدان شما را شامپويي نكند.

7. فكر مي كنيد مي دانيد بهترين زمان براي رزرو بليت چه زماني است

تحقيقات نشان داده اند كه بهترين زمان براي خريد بليت ارزان براي پروازهاي داخلي 21 روز و براي پروازهاي بين المللي 34 روز قبل از حركت است. ولي در واقع ارزان ترين بليت ها 49 روز قبل از پرواز بايد خريده شوند. حتي بعضي از تحقيقات نشان داده اند كه 80 روز قبل از پرواز بايد بليت را تهيه كرد.8. سخت تلاش مي كنيد تا در خريد چانه بزنيد

هرگز كام خود را با رودر رو شدن با يك بازار پر از فروشنده و مغازه دار گرسنه تلخ نكنيد. بله مي دانيم كه چانه زني يكي از اصل هاي خريد كردن است، ولي آيا واجب است كه بخاطر مقدار كمي پول براي يك كيف دستي كه قرار است ته كمدتان بماند، اين قدر وقت تلف كنيد؟ آن را بخريد و كورتيزول قلبتان را براي جايي نگه داريد كه لازم است.

9. در فرودگاه پولتان را چنج نمي كنيد

وقتي به سفرهاي خارجي مي رويد، عقيده عموم مردم اين است كه فقط آماتورها در فرودگاه پول چنج مي كنند، زيرا در شهر نرخ ارز خارجي بهتر است. ولي اغلب اينطور نيست و در اكثر فرودگاه ها از شما براي كمتر از 300 دلار كميسيون نمي گيرند. در ضمن براي پول چنج كردن در شهر بايد حداقل يك ساعت بگرديد و جاي قابل قبولي را پيدا كنيد و پولتان را چنج كنيد. پس هميشه سعي كنيد در فرودگاه پول چنج كنيد و زحمت، ريسك و اتلاف وقت شهري را به جان نخريد.

10. جهنم فرودگاه هيثرو را دست كم مي گيريد

صحبت از لندن كه مي شود، هرگز نبايد اين فرودگاه را دست كم گرفت. زيرا احتمالاً مجبور مي شويد چندصد مايل راه برويد و در بخش بازرسي امنيتي و در صف هاي طولاني آن وقت تلف كنيد.

11. دمپايي هاي ارزان مي خريد

شما پيش خودتان فكر مي كنيد كه "قراره فقط يه هفته اينارو بپوشم، اصلاً نمي خوام ببرمشون خونه، چرا بايد جنس خوب بخرم؟" جواب اين سوال را وقتي مي گيريد كه دمپايي تان پاره مي شود و در وسط گردش جنگلي هستيد و بايد از همانجا به هتل برگرديد.12. از غذاي خياباني مي ترسيد

هيچ كس دوست ندارد در سفر مريض شود، ولي در سفر به كشورهايي همچون مكزيك و تايلند، اگر غذاهاي خياباني را امتحان نكنيد انگار به اين كشورها نرفته ايد. محلي ها و فروشنده ها هم از غذاي مسموم خوششان نمي آيد. اگر براي غذايي صف بسته اند، مي توانيد به غذاي آنجا مطمئن باشيد. جملاتي مانند "محلي ها به اين باكتري ها مصون هستند" را فراموش كنيد.


13. جزئيات رزرواسيون خود را پرينت نمي كنيد

پيش خود مي گوييد اين جزئيات را در گوشي تلفن و كامپيوترتان داريد، پس چرا بايد زحمت پرينت گرفتن از نام و نشاني هتل را به خود بدهيد؟ زيرا وقتي هواپيماي شما لندينگ مي كند، به خصوص بعد از گذشتن از اقيانوس ها، ممكن است گوشي، كامپيوتر، تبلت يا وسايل ديگر شما فوراً با شبكه محلي كار نكنند.


14. از كارت اعتباري براي گرفتن پول نقد استفاده مي كنيد

در بعضي كشورها، كمپاني هاي كارت اعتباري براي گرفتن پول نقد، نرخ تراكنش بالايي (بيش از 15 درصد) مي گيرند. اين تراكنش هاي خاص بيش از خريدهاي ديگر هزينه برمي دارند. اگر بخواهيد از دستگاه ATM ارز برداشت كنيد، نرخ چنج آن بسيار بالاست.

15. در روز اول يك سفر سه ماهه به آسيا، يك طبل مي خريد

شايد اين مورد با مورد شماره 25 در تضاد باشد، ولي قطعاً شما نمي خواهيد در سفري طولاني به يك قاره ديگر براي خودتان غل و زنجير و بار اضافي درست كنيد. نه به اين دليل كه همسفرهاي خود را در طول مسير با بار زياد اذيت كنيد، بلكه بدان دليل كه الف) شما هرگز چنين سازي نمي نوازيد، ب) وقتي به خانه برمي گرديد و به فروشگاه موسيقي محبوب خود مي رويد، نمونه هاي مشابه آن را در آنجا مي يابيد.16. به كتابچه ها و بروشورهاي راهنما زيادي اعتماد مي كنيد

اعتماد كامل و برنامه ريزي فقط از روي كتابچه هاي راهنما براي سفر درست مثل برنامه ريزي براي ايستادن در صف بانك به مدت يك هفته است. اين كتابچه ها خيلي خوب هستند و هميشه از آنها استفاده مي كنيم، ولي بهتر است هر روز از يكي دو پيشنهاد هزاران مسافري كه در اينترنت نظر گذاشته اند هم استفاده كنيم.

17. بيمه نامه كامل نمي خريد

اگر برايتان پيش بيايد كه مجبور شويد از بيمه نامه اي كه تهيه كرده ايد استفاده كنيد، بهتر است اين بيمه نامه كامل باشد. فقط بدين دليل كه در كشوري هستيد كه نوشابه آن ارزان است، دليل نمي شود كه بهداشت و درمان آن هم ارزان باشد. شايد اين بيمه نامه در صورت خراب شدن دوچرخه شما در جاده اي در يك جزيره بهشتي، برايتان بليت هواپيما تهيه كند كه به خانه برگرديد، ولي قطعاً هزينه 5000 دلاري بخيه و پانسمان و سه روز بستري شدن در بيمارستان بين المللي را پرداخت نخواهد كرد.

18. بيش از حد عكسبرداري مي كنيد

وسواس و حس اجبار شما به مستندسازي هر منظره، مجسمه و ... باعث مي شود كه حس و حال آن لحظه را خراب كنيد و تجربه سفر را فقط از دريچه دوربين ببينيد. هرچند كه امروزه گرفتن عكس با يك كليك انگشت شما صورت مي گيرد، ولي قبل از آنكه متوجه شويد در گوشي تلفن يا دوربين شما 300 عكس از ساختمان ها قديمي، غروب هاي محو و بشقاب هاي غذا پر مي شود. به شما تبريك مي گوييم، سفرتان حالا با عكس هاي كم كيفيت در يك دستگاه ديجيتال تعريف مي شود و به شما اطمينان مي دهيم كه بعداً حتي 20 دقيقه هم صرف نگاه كردن به آنها نمي كنيد.19. قبل از عزيمت لازمه هاي ويزاي خود را چك نمي كنيد

وقتي روز عزيمت مي رسد و در كانتر بليت، شما را رد مي كنند، كابوس عمرتان را تجربه مي كنيد، زيرا نمي دانستيد كه براي سفر به يك كشور خاص به ويزا نياز داريد. پس هميشه قبل از سفر، چك كنيد ببينيد كه آن كشور به ويزا نياز دارد يا خير.

20. مي خواهيد برلين را دو روزه بگرديد

برلين كلان شهري است كه حتي از نيويورك سيتي هم بزرگتر است و همانطور كه تازه واردين به آن متوجه مي شوند، پر از مكان هاي ديدني و مكان هايي براي غذا خوردن، خريد كردن و گم شدن است!ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط اكرم كمالي
نظرات (0)

يك روز بعد از ظهر در شهر "آخن" ( Aachen ) در سال 1374 گروهي از مردم دست به دست هم داده و حلقه وار به رقصيدن و آواز خواندن پرداختند .
صداي آواز خواندن آنها ديگران را نيز از خانه ها ي مجاور بيرون كشيد و خيابان ها به زودي پر از مردان ، زنان و كودكاني شد كه دست به دست هم داده و ازسويي به سوي ديگر مي رقصيدند .
مورخي مي گويد :
(( دهقانان گاوآهن خود ، آهنگران كارگاه خود ، زنان كارهاي خانه خود را رها كردند تا به اين سرور جنون آميز بپيوندند . دختران وپسران كلاسهاي درس خود را ترك كردند تا با شركت در رقصهاي آن مردم تفريح كنند )).
در آن زمان تنها توضيح و تفسير براي آن رفتار عجيب و غريب آن بود كه شيطان به بدن آن افراد وارد شده است !.
جنون رقص آميز از شهر آخن در "ليژ" (liege ) به "اوترخت" (Utrecht ) و "كلني"( cologne ) و "متس" ( metz ) گسترش پيدا كرد .
در هرجا پزشكان و اعضاي انجمن شهر و ساير خانواده ها مات و مبهوت به كساني كه در طول خيابانها چرخ مي زدند مي نگريستند .
در "استراسبور" انجمن شهر تصميم گرفت كه اقدامات شديدي را بر ضد اين جنون شيطاني ، اتخاذ كند .
آنها كساني را كه مي رقصيدند بازداشت كرده وبه دسته هاي كوچكتر تقسيم كردند ، سپس ، آنها را به كليساي "سن ويتوس " saint vitus بردند و در آن مكان كشيشها تلاش كردند تا با انجام مراسم مذهبي ، اين افراد را معالجه كنند .
اما تمام اين تلاشها بي فايده بود .
در ايتاليا گمان مي كردند كه جنون رقص در اثر گزيدن عنكبوت ايجاد مي شود .
اما آيا اين نوع رقصيدن يك پيام از سوي شيطان بود ؟ يا يك بيماري ؟
سالها زمان سپري شد تا پزشكان در سايه تلاش و با روشهاي تحقيقاتي علمي بسياري از بيماري ها را كشف كرده و راه درمان آنها را شناختند .
اما در طول اين سالها بسياري از بيماران بخت برگشته ، به داشتن رابطه با شيطان ، جن ها يا ساير موجودات عجيب و غريب و نامريي متهم مي شدند .
جنون رقص "سن ويتوس" ، چيزي بود كه سالها بعد ، نام "كره" ( corea ) را به خود گرفت .
كره يك بيماري عصبي است و تا به حال مكانيسم دقيق ايجاد آن مشخص نشده است .
البته نظريات مختلفي در مورد اين بيماري وجود دارد و آسيب به برخي از مراكز اعصاب مغزي را در بروز اين بيماري موثر مي دانند .
انواعي از بيماري كره مي توانند به صورت ارثي و يا در اثر حاملگي يا برخي از داروها ايجاد شوند .
داروهايي مانند فني تو ئين ، لوودوپا ، ليتيم ، و برخي از داروهاي رونگردان مي توانند اين عارضه را ايجاد كنند .
كره مي تواند در زمينه برخي از اختلالات مانند هيپو كلسمي ( كاهش كلسيم خون ) ، هيپومنيزيمي ( كاهش منيزيم خون ) و يا هيپرناترمي ( افزايش سديم خون ) ايجاد شود .
و همچنين در زمينه برخي از بيماريها مانند پلي سايتمي ورا ، سيروز كبدي ، ويلسون ديده مي شود .
اختلالات عروق مغزي مانند سكته هاي مغزي ، التهاب عروق مغزي يا "واسكوليت " و هماتوم ساب دورال ( وجود لخته خون در زير ناحيه سخت شامه ) هم مي توانند كره را ايجاد كنند .
اما يكي از علتهاي مهم ايجاد كره در انسانهايي كه بيماري زمينه اي و ارثي ندارند ، بيماري تب روماتيسمي است .
بيماري تب روماتيسمي در اثر واكنش سيستم ايمني بدن انسان نسبت به يك باكتري به نام "استرپتوكوك هموليتيك گروه A " ايجاد مي شود .
بيماري هاي ناشي از باكتري استرپتو كوك در جامعه نسبتا شايع است و مي تواند علايم سرماخوردگي يا التهاب و احساس وجود زخم در گلو ، تب ، آبريزش از بيني ، سردرد را ايجاد كند .
در برخي از موارد بيماري ناشي از اين باكتري مي تواند كليه را نيز درگير كند .
بيماري تب روماتيسمي بيشتر از همه اعضا براي قلب خطرناك بوده و مي تواند تمام لايه هاي قلب را درگير كند و حتي بيمار را دچار اختلالات دائمي قلبي نمايد .
بنابر اين اگر كودك شما دچار علايم سرماخوردگي شد ، براي درمان مناسب و پيشگيري از بروز بيماري تب روماتيسمي عوارض ناشي از آن ، اين علايم را جدي بگيريد و به پزشك مراجعه كنيد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط اكرم كمالي
نظرات (0)

چه كساني نبايد بستني يخي بخورند؟در كارخانههاي معتبر در فرآيند توليد از رنگهاي طبيعي و مشابه آن كه جزو رنگهاي خوراكي مجاز هستند، براي رنگدادن به بستني استفاده ميشود.


بستنيها دو گروه شيري و يخي دارند. بستنيهاي يخي از اسانس، رنگهاي خوراكي و شيرينكنندههايي مانند شكر تشكيل ميشوند. البته اين نوع از بستنيها هم انواع كارخانهاي دارند و هم غيركارخانهاي...

در كارخانههاي معتبر در فرآيند توليد از رنگهاي طبيعي و مشابه آن كه جزو رنگهاي خوراكي مجاز هستند، براي رنگدادن به بستني استفاده ميشود، بنابراين رنگ آنها خطرساز نيست اما اگر بستني يخي در كارگاههاي كوچك و بدون نظارت وزارت بهداشت توليد شود، ممكن است از رنگهاي غيرمجازي كه قاچاقي وارد شده است، در تهيه اين نوع بستني استفاده شود.

به اين ترتيب اگر رنگ به كاررفته خوراكي و مجاز نباشد، ميتواند براي سلامت مضر باشد و باعث بروز عوارضي مانند آلرژي، تحريك دستگاه گوارشي، تهوع، اسهال، علايم پوستي مانند كهير و بروز بيشفعالي در كودكان شود. مصرف طولانيمدت آنها نيز با مسموميتزايي كبد و كليه و در نهايت اختلال در عملكردشان همراه است.

معمولا بعد از 3 سالگي ميتوان 3-2 قاشق مرباخوري بستني (آن هم بستنياي كه از شير تهيه شده)، بهعنوان جزيي از غذاهاي تكميلي و دسر در برنامه غذايي كودكان گنجاند. البته حتي اين مقدار هم براي كودكاني كه استعداد چاقي دارند، توصيه نميشود. در ضمن، به دليل آنكه ميزان كالري انواع بستنيها با يكديگر متفاوت است، برحسب وزن كودك بايد نوع مناسب بستني را انتخاب كرد زيرا بستنيهاي معمولي به دليل تشكيل شدن از شير، شكر، تخممرغ و مقداري خامه در هر 100 ميلي ليترشان، 100 كيلوكالري انرژي دارند. كالري بستنيهاي يخي كمتر است اما نبايد در مصرفشان زيادهروي كرد.

با توجه به اينكه بستنيهاي يخي فقط شامل شكر، رنگ و آب و فاقد هر نوع ماده غذايي هستند، مصرفشان بهخصوص براي كودكان، سالمندان و زنان باردار توصيه نميشود. زيادهروي در مصرف اين نوع از بستنيها به دليل شكر افزودهشده، براي افراد كمتحرك يا كساني كه دچار اضافهوزن هستند نيز ميتواند خطر چاقي را به همراه داشته باشد. يخ در بهشت هم سرشار از رنگهاي مصنوعي است و هيچ ارزش غذايياي ندارد و مصرفش به هيچ گروه سنياي توصيه نميشود. با توجه به شروع فصل تابستان و تمايل به مصرف بستني، بهترين نوع بستنيهايي هستند كه از شير تهيه شدهاند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط اكرم كمالي
نظرات (0)

پيادهروي ورزش بسيار خوبي براي تعداد زيادي از افراد است. اگر شما نيز پيادهروي ميكنيد و قصد داريد حين پيادهروي كالري بيشتري بسوزانيد و قصد داريد با اين كار وزنتان را كنترل كنيد، بايد كمي بيشتر فعاليت كنيد تا ميزان كاهش وزن را به حداكثر برسانيد. در اينجا راههايي براي اينكه بتوانيد حين راه رفتن كالري بيشتري بسوزانيد، توصيه شده است:

1. سرعت خود را به طور متناوب تغيير دهيد
پيادهروياي كه تمام مدت با گامهاي يكنواخت انجام شود، كالري كمتري مصرف ميكند. به جاي اينكه در پيادهروي، سرعت ثابت و يكنواختي داشته باشيد، سه دقيقه آهسته راه برويد و سپس به مدت سه دقيقه سرعت خود را افزايش دهيد و دوباره آهسته راه برويد. سرعت شما در گام تند بايد به حدي باشد كه نتوانيد به راحتي صحبت كنيد. در اين سه دقيقه روي حركات خود تمركز بيشتري داشته باشيد.
ميتوانيد اين دورههاي سه دقيقهاي را تا پنج مرتبه تكرار كنيد تا كل زمان پيادهروي شما 30 دقيقه شود. اين كار باعث ميشود كه كالري بيشتري بسوزانيد. به علاوه ميزان تحملپذيري و استقامت خود را نيز افزايش مي دهيد.

2. روي سطوح نرم پيادهروي كنيد
پيادهروي روي شن، در مقايسه با پيادهروي روي سطح خيابان و سنگفرش، كالري بيشتري مصرف ميكند. راه رفتن روي شنها نسبت به سطوح صاف ديگر، 50 درصد كالري بيشتري ميسوزاند. اگر به ساحل دريا دسترسي نداريد، راه رفتن روي خاكهاي نرم را امتحان كنيد. پيادهروي روي هر سطح نرميكه پاي شما كمي در آن فرو رود، نسبت به سطوح صاف كالري بيشتري مصرف ميكند.

3. همه عضلات بدن را درگير كنيد
هنگاميكه راه ميرويد، غير از پاها، از ساير اعضاي بدن نيز تا آنجا كه ميتوانيد استفاده كنيد. شانهها، قفسهسينه، بازوها و دستها را متناسب با حركت بدن حركت دهيد. هرچه بيشتر حركت كنيد، كالري بيشتري ميسوزانيد. اگر حركات بدن را جزيي از پيادهروي معمول خود كنيد، با اين كار كالري بيشتري مصرف خواهيد كرد.

4. موسيقي ورزشي گوش كنيد
مطالعات نشان ميدهد افرادي كه هنگام ورزش كردن به موسيقيهاي ورزشي گوش ميكنند، سختتر و طولانيتر از افرادي كه بدون موسيقي ورزش ميكنند، به فعاليت ميپردازند.

5. از شيبها استفاده كنيد
اگر بيرون از خانه پيادهروي ميكنيد، مسير خود را طوري انتخاب كنيد كه شامل سطوح شيبدار و تپههاي كوچك باشد. بالا رفتن از شيبها باعث ميشود كه ضربان قلب شما افزايش پيدا كند و چربي بيشتري بسوزانيد. سعي كنيد با همان سرعت و گامهايي كه در سطح صاف پيادهروي ميكرديد، از شيبها بالا برويد. با افزودن مقداري شيب به پيادهروي خود، علاوه بر مصرف كالري بيشتر، استقامت شما نيز افزايش خواهد يافت و عضلات شما قوي خواهد شد.

6. كمي سنگينتر راه برويد
ميتوانيد يك لباس سنگين بپوشيد تا هنگام راه رفتن كالري بيشتري مصرف شود. اگر نميخواهيد چنين كاري انجام دهيد، ميتوانيد از يك كيف يا كولهپشتي كه حاوي چند كتاب باشد، بر دوش خود استفاده كنيد و آن را در هنگام پيادهروي حمل كنيد. از حمل وزنه يا چيزهايي كه با دست حمل مي شوند، خودداري كنيد، زيرا خطر آسيبديدن شما افزايش مييابد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط اكرم كمالي
نظرات (0)موج گرما هميشه به همراه اين فصل وارد كشور مي شود و گاهي به حدي مي رسد كه تحمل كردن آن واقعا سخت است. يكي از افكاري كه اين روزها در ذهن هر انساني مي تواند باشد راهي براي خنك شدن است.
اين روش ها مي توانند خوردن نوشيدني هاي خنك يا استفاده از دستگاه هاي خنك كننده باشد. از آنجايي كه تا چند روز ديگر ماه رمضان نيز آغاز ميشود بايد راه هاي ساده اي براي خنك كردن بلد باشيد تا در اين ماه و با زبان روزه سختي زيادي نداشته باشيد.


** اگر در خانه از پنكه استفاده مي كنيد بهتر است مكان آن را هر چند ساعت عوض كنيد. پنكه را تكان دهيد تا ديگر همه فضاي خانه تحت پوشش پنكه باشد. بهترين نقطه براي قرار دادن پنكه در مسيري عمود بر جهت باد كولر است. در اين حالت باد كولر به همه فضاي خانه مي رسد.


** لامپ هاي خانه را به كم مصرف تغيير دهيد. لامپ هاي رشته اي خيلي سريع و راحت گرم مي شوند و فضاي خانه را گرم خواهند كرد اما استفاده از لامپ هاي كم مصرف در تنظيم دماي خانه تاثير به سزايي دارد.


** يك دوش اب خنك در تابستان بهترين ياور شما است. همانطور كه سيستم هاي داخلي بدن نياز به آب دارند بدن و پوست انسان نيز بايد خنك و سيراب شود تا دماي ان كاسته شده و از شر گرماي تابستاني خلاص شويد.


** پنجره ها را بپوشانيد زيرا نزديك به ۴۰ درصد از گرمايي كه در خانه وجود دارد از طريق پنجره ها وارد مي شود. استفاده از پرده هاي رنگي براي پشت پنجره ها بهترين كاري است كه مي توانيد براي خنك نگه داشتن خانه انجام دهيد.


** جنس ملحفه و پتو در اين فصل بايد پنبه اي باشد تا هم نرم فوده و بدنتان را نيز خيلي گرم نكند. نكته مهم در مورد پنبه اين است كه هوا به راحتي درون آن نفوذ كرده و شما در رختخواب راحت خواهيد بود.
مشرقادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط اكرم كمالي
نظرات (0)اين روزها چراغ هاي راهنمايي و رانندگي به يك موضوع بسيار عادي در زندگي ما تبديل شده اند و وجود آنها با همين ساختار و رنگ هاي كنوني به قدري براي همه مسلم و پذيرفته شده است كه به ندرت به چيزي خارج از كاركرد آن ها فكر ميكنيم و تنها كاري را انجام مي دهيم كه آنها به ما ديكته ميكنند.
وقتي در سال 1917 ميلادي نخستين علائم راهنمايي و رانندگي در شهر «سالت ليك» آمريكا نصب شد، رانندگان آنها را تنها يك شوخي قلمداد كرده و به راحتي آن را ناديده ميگرفتند. در آن زمان نيروهاي پليس براي اينكه مطمئن شوند رانندگان متوجه عملكرد و وجود چراغهاي راهنمايي و رانندگي شدهاند، بسيج شده بودند.

البته تاريخچه استفاده از چراغهاي راهنمايي و رانندگي به سال 1860 ميلادي در شهر لندن بازميگردد كه از آنها براي راهنمايي درشكهسواران استفاده ميشد. از آنجا كه مخترع چراغهاي راهنمايي و رانندگي شانس اين را نداشت كه از برق استفاده كند از همان لامپهاي گازي شهري استفاده ميكرد كه تنها پس از تاريك شدن هوا، روشن ميشدند.

اما در يك حادثه نشتي گاز از يكي از اين چراغها سبب بروز انفجار شد و به دنبال مجروح شدن تعدادي از مردم در اين حادثه استفاده از چراغهاي راهنمايي و رانندگي تا زمان عمومي شدن كاربرد انرژي برق، متوقف شد.

چراغهاي راهنمايي و رانندگي كه بسياري از ما با آنها آشنايي كامل داريم هنوز بر مبناي همان الگوي قديمي سهتايي هستند. با اين حال در برخي شهرهاي بزرگ به منظور هدايت اتوبوسها و وسايط نقليه مخصوص، استفاده از چند نوع چراغ راهنمايي و رانندگي با علائم خاص مرسوم شده است.

با اين وجود سوال اصلي اين است كه چرا چراغهاي راهنمايي و رانندگي از الگوي استاندارد رنگهاي قرمز در بالا، زرد يا كهربايي در وسط و سبز در پايين استفاده ميكنند؟

پاسخ اين سوال برميگردد به نخستين روزهاي سفر با قطار كه كارگران خط آهن به راهي نياز داشتند كه قطارها را از بروز خطراتي كه در پيش رو داشتند، آگاه كنند.

در ابتدا آنها از رنگ «قرمز» به معني «ايست» استفاده كردند زيرا اين رنگ كنايه از «خون» است. رنگ سبز در اصل سمبل احتياط بود و نور سفيد يا بيرنگ به معناي موقعيت ايمن بود. اما مشكل اصلي با اين تركيب رنگي اين بود كه لوكوموتيورانها، نور ستارگان و ماه را با نور سفيد چراغ اشتباه گرفته و تصور ميكردند كل مسير ايمن است. در نتيجه اين مسئله سبب بروز سوانح ريلي جدي ميشد.

براي رفع اين مشكل در نهايت تصميم بر آن شد كه رنگ زرد جايگزين رنگ سفيد شود و ترتيببندي رنگهاي چراغ راهنما تغيير كرد. يعني رنگ زرد نمايانگر موقعيت خطر و رنگ سبز نمايانگر حركت و ايمن بودن مسير شد.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط اكرم كمالي
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراح بیگ سایت